0 slides available for this slider.

Adres: ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
Telefon: +48 697 643 891


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona korporacyjna: www.prefabet-bb.com.pl

Przedmiot działalności: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki w pełni opłacony wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na:
- 622.393 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja
- 254.234 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja

KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046100
REGON: 091280069
NIP: 554-031-36-27

Zarząd:
Prezes Zarządu - Krzysztof Kaczmarek

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji jest jednoosobowy. Reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach i podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Krzysztof Kaczmarek – Prezes Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA w restrukturyzacji. Kadencja upływa wraz z odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki za rok obrachunkowy 2024.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów  „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA    składa się z pięciu osób, sprawujących stały nadzór nad działalnością Spółki. XI Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata – od 2023 do 2026 roku.


Krystyna KACZMAREK
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2026 roku, wykształcenie: średnie ekonomiczne, wspólnik spółki cywilnej NATANAEL  

Iwona KAŹNICA
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2026 roku wykształcenie: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, prowadzi własną działalność – Biuro Rachunkowe

Robert OSIECKI
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2026 roku wykształcenie: UMK w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego, współudziałowiec ISM sp. z o.o.

Dariusz KACZMAREK
Przewodniczący Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2026 roku

Jakub KACZMAREK
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2026 roku


Każdy z członków Rady Nadzorczej:
- nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. - Akcjonariusze posiadający udział w kapitale akcyjnym powyżej 5%

L.P. Nazwa podmiotu liczba akcji i głosów
na walnym zgromadzeniu
% udział w kapitale zakładowym
i na walnym zgromadzeniu
1. Krystyna Kaczmarek 134 028 15,29%
2. Dariusz Kaczmarek 110 863 12,65%
3. Nabisca Consulting Limited 138 674 15,82%
3. Krzysztof Kaczmarek 130 675 14,91%
4. Pozostali Akcjonariusze 362 387 41,34%
  Razem 876 627 100%

Akcjonariat

- mamy ugruntowaną pozycję rynkową Spółki i znajomość rynku, z ponad 110 –letnim doświadczeniem produkcji i istnienia na rynku. W tym czasie udało nam się wypracować nie tylko dobrą pozycję na rynku przedsiębiorstw budowlanych, ale także wykreować wizerunek, który zapewnia nam status godnego zaufania partnera zachowującego wszelkie wymagane standardy wykonawcze i handlowe, czego wyrazem są liczne nagrody przyznane firmie przez różne organizacje i gremia.

- oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług, w tym głównie sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej, specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań tworzonych na indywidualne potrzeby klienta.

- posiadamy kapitał intelektualny, wiedzę i doœświadczenie pracowników wysoko wykwalifikowanych, doœświadczoną kadrę pracowniczą o przekrojowej wiedzy, techniczno-inżynierską posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia techniczno-budowlane.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń