Adres: ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota
Telefon: +48 697 643 891


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona korporacyjna: www.prefabet-bb.com.pl

Przedmiot działalności: Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

Kapitał zakładowy: Kapitał zakładowy Spółki w pełni opłacony wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na:
- 622.393 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja
- 254.234 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,15 zł każda akcja

KRS: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046100
REGON: 091280069
NIP: 554-031-36-27

Zarząd:
Prezes Zarządu - Mirosław Bachnicki

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji jest jednoosobowy. Reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach i podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Mirosław Bachnicki – Prezes Zarządu „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA w restrukturyzacji. Kadencja upływa 30 czerwca 2022 roku. Mandat Prezesa Zarządu Spółki wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

Wykształcenie: Wyższe prawnicze – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Ponad 48lat stażu pracy. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu pracownikami i kierowaniu zespołem. Dodatkowo ukończone kursy i szkolenia w zakresie:warsztaty Menedżerskie zorganizowane przez Bossard Consultants Polska i Nepostel Consulting Holland, rachunkowość w procesie zarządzaniaprzedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami Ludzkimi, zarządzanie finansami Przedsiębiorstworganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy,specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komunikacja-Współpraca-Negocjacje-ASYLONOśrodek Psychoedukacyjnyw Warszawie, wykorzystaniemetod statystycznych w analizie kadrowej - Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Warszawie i inne.Od 1998 roku do 2001 roku szef działu kadr Zakładu Okręgowego Transportu Poczty Polskiej w Bydgoszczy. Od 2001roku do 2010 roku Prezes Zarządu Auto Park Bydgoszcz Sp. z o.o. (Spółka z grupy kapitałowej Budimex S.A.), a od 2013 rokupracownik „PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji. Od sierpnia 2020 roku do czerwca 2021 roku Sekretarz Rady Nadzorczej „PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji.

Wymagane Informacje Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: Brak

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Brak

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Brak prawomocnych wyroków oraz brak sądowych zakazów działania jako członek organów w spółkach prawa handlowego

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Brak zaistnienia upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji

Informacje, czy osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności: Brak takiej działalności

Informacja, czy osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie figuruje.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów  „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA    składa się z pięciu osób, sprawujących stały nadzór nad działalnością Spółki. X Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata – od 2020 do 2023 roku.


Krystyna KACZMAREK
Przewodniząca Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2023 roku, wykształcenie: średnie ekonomiczne, wspólnik spółki cywilnej NATANAEL  

Iwona KAŹNICA
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2023 roku wykształcenie: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, prowadzi własną działalność – Biuro Rachunkowe

Robert OSIECKI
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2023 roku wykształcenie: UMK w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego, współudziałowiec ISM sp. z o.o.

Mirosław BACHNICKI
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2023 roku wykształcenie: UMK w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa bankowego i bankowości, pracownik spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

Krzysztof SZPERKOWSKI
Członek Rady Nadzorczej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., kadencja upływa w 2023 roku wykształcenie: UKW w Bydgoszczy, Wydział Psychologii i Pedagogiki.


Każdy z członków Rady Nadzorczej:
- nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. - Akcjonariusze posiadający udział w kapitale akcyjnym powyżej 5%

L.P. Nazwa podmiotu liczba akcji i głosów
na walnym zgromadzeniu
% udział w kapitale zakładowym
i na walnym zgromadzeniu
1. Krystyna Kaczmarek 134 028 15,29%
2. Dariusz Kaczmarek 110 863 12,65%
3. Nabisca Consulting Limited 138 674 15,82%
3. Krzysztof Kaczmarek 130 675 14,91%
4. Pozostali Akcjonariusze 362 387 41,34%
  Razem 876 627 100%

Akcjonariat

- mamy ugruntowaną pozycję rynkową Spółki i znajomość rynku, z ponad 110 –letnim doświadczeniem produkcji i istnienia na rynku. W tym czasie udało nam się wypracować nie tylko dobrą pozycję na rynku przedsiębiorstw budowlanych, ale także wykreować wizerunek, który zapewnia nam status godnego zaufania partnera zachowującego wszelkie wymagane standardy wykonawcze i handlowe, czego wyrazem są liczne nagrody przyznane firmie przez różne organizacje i gremia.

- oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług, w tym głównie sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej, specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań tworzonych na indywidualne potrzeby klienta.

- posiadamy kapitał intelektualny, wiedzę i doœświadczenie pracowników wysoko wykwalifikowanych, doœświadczoną kadrę pracowniczą o przekrojowej wiedzy, techniczno-inżynierską posiadającą wszelkie niezbędne uprawnienia techniczno-budowlane.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń