ESPI Raport nr 19 /2017 Sporządzono: 20.10.2017 roku
Odpowiedź na pismo GPW nr GPW/DOK/W/260/2017 z dnia 26.09.2017 roku
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Białych Błotach (Spółka) w odpowiedzi na pismo Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., nr GPW/DOK/W/260/2017 z dnia 26.09.2017 roku,
przekazuje wyjaśnienia w związku z rozbieżnościami wyników wskazywanych w raportach
kwartalnym za IV kwartał 2016 i rocznym za 2016 rok.


1. Brak dokonania korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku wynikał z niezamierzonego
pominięcia tego obowiązku przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie informacji finansowej w
Spółce.
2. Zarząd powziął informację o różnicach w danych finansowych w chwili publikacji raportu, tj.
13.07.2017 roku.
3. Różnica danych prezentowanych za IV kwartał 2016 r. w lutym 2017 r. w stosunku do danych
rocznych za 2016 rok w zakresie wyniku finansowego netto stanowi kwotę 7.456.430,75 zł, która to
pogorszyła wynik finansowy Spółki w ostatecznych danych finansowych prezentowanych przez Spółkę.
Różnica ta wynika przede wszystkim z różnicy w pozycji rachunku wyników „zmiana stanu
produktów”, która to w pierwotnej wersji finansowej kształtowała się na poziomie +8.850.000,00 zł i
wpływała dodatnio na wynik finansowy, a ostatecznie pozycja ta ukształtowała się na poziomie
-380.929,08 zł co daje łączną zmianę na pogorszenie się wyniku finansowego spółki o 9.230.929,08 zł.
Zmiana stanu produktów wynika wyłącznie z działalności generalnego wykonawstwa i wyniku upływu
czasu w 2017 r. oraz zakończenia realizacji kontraktu „Sąd Rejonowy w Bydgoszczy”, „Komenda
Powiatowa Policji w Chełmnie”, „Budowa w Gminie Fabianki”, „Budowa w Sierakowie”.
Zweryfikowano zaawansowanie robót w toku lub ich brak i w ramach badania sprawozdania
finansowego za 2016 r. ostatecznie określono ich wartość na 31.12.2016 r.
Ponadto wynik finansowy Spółki uległ zmianie o ujęcie w rachunku wyników kwotę roszczenia Spółki
od Lafarge w kwocie 1.780.379,73 zł z tytułu utraconych korzyści i poniesionych strat w ramach
realizacji produkcji spoiw dla Lafarge w okresie 2013 - 2016, które to roszczenie Lafarge
zaakceptowała w projekcie porozumienia przygotowanego przez zarząd Lafarge. Roszczenie to było
wyceniane przez Spółkę na kwotę ponad 4 mln zł, jednakże ze względów ostrożnościowych po
akceptacji roszczenia przez drugą stronę spółka zdecydowała się ująć powyższą kwotę w pozostałych
przychodach operacyjnych.
Pozostała różnica na wyniku w kwocie 5.881,40 zł wynikała z różnych niewielkich pozycji
zweryfikowanych w drodze badania sprawozdania finansowego spółki za 2016 r. które miało miejsce na
przełomie 06/2017 – 07/2017.
4. Powodem wypowiedzenia umowy przez Autoryzowanego Doradcę – Copernicus Securities S.A. było
niewywiązanie się przez Spółkę z zobowiązań względem Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., jakim było nieprzekazanie raportu rocznego za 2016 rok w terminie wynikającym z
par. 6 ust. 11 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i w konsekwencji
upomnienia Copernicus Securities S.A. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., a także niewywiązywanie się Spółki z zobowiązań w zakresie regulowania należnego Copernicus
Securities S.A. wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Osoby reprezentujące Spółkę:
Dariusz Kaczmarek - Prezes Zarządu
Leszek Janicki - Członek Zarządu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń