RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2017

Białe Błota,  16 czerwca 2017 roku

Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok - uzupełnienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w  Białych Błotach (dalej: „Spółka”) w uzupełnieniu do Raportu nr 12/2017 z dnia 13.06.2017 roku wyjaśnia, że biegła Irena Kwiecińska „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta  z siedzibą w Solcu Kujawskim odstąpiła od badania sprawozdania finansowego za 2016 rok w związku z niedotrzymaniem terminu dostarczenia dokumentów finansowo-księgowych. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentów wynikało z braków kadrowych w dziale księgowości i z tym związane rozliczenie inwentaryzacji, uzgodnienie sald rozrachunkowych, sporządzenie informacji dodatkowej. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego miała też utrudniony kontakt z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe. Zarząd poczynił działania w celu uzupełnienia składu osobowego działu księgowości. Zatrudnione nowe osoby musiały jednak przejść szkolenie z zakresu obsługi programu finansowo-księgowego, co wymagało czasu. 

Nowo wybrany podmiot  „AUDYT” Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z którym podpisano w dniu 13.06.2017 r. umowę  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016, do 12 lipca 2017 roku wyda opinię z badania sprawozdania finansowego oraz sporządzi raport uzupełniający opinię.  Zarząd po otrzymaniu opinii i raportu niezwłocznie opublikuje raport roczny za 2016 rok.

Incydentalne i jednorazowe naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę było związane z koniecznością wyboru nowego audytora i potwierdzenia przez niego ostatecznej daty przekazania opinii wraz raportem, które są składową raportu rocznego za 2016 rok. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.    

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 i  §  6 ust. 14 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".  

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dariusz Kaczmarek,  Prezes Zarządu

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń