RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2015
Białe Błota,  15 czerwca  2015 roku


Zawarcie istotnej umowy
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. z siedzibą w  Białych Błotach (dalej: "Spółka")informuje, że w dniu 11 czerwca 2015  roku została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum firm:
1. Pre-Fabrykat Sp. z o.o.  – Lider Konsorcjum
2. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S.A. - Partner Konsorcjum
3. Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o.   – Partner Konsorcjum
a  Gminą Wrocław,  w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na:
„Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi:
Część 1: Budowa krytego basenu sportowego przy ul. Wejherowskiej.
Część 2: Przebudowa zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wejherowskiej”

Wybudowana kryta pływalnia  niezbędna będzie do przeprowadzenia zawodów w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku.

Nowa kryta pływalnia przy ul. Wejherowskiej ma mieć wymiary olimpijskie (50 m na 25 m) i w przyszłości będzie wykorzystywana do organizacji imprez mistrzowskich rangi krajowej i międzynarodowej. Wokół niej mają powstać trybuny na 700 miejsc. Według projektu basen kryty i sąsiadujące z nim dwa baseny odkryte będą miały osobną, niezależną infrastrukturę techniczną. Do tego będzie jeszcze basen treningowy, sauny i sale fitness. Kultowe kąpielisko Wrocławia odzyskuje swój blask.

Umowa została podpisana w następstwie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wartość  opiewa się łącznie  na kwotę brutto: 67 763 160,00 zł złotych. Jest to  kolejna umowa zawarta przez Spółkę, która znacząco wpłynie na wynik finansowy w 2015 i 2016 roku.


Podstawa prawna:  § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".   


Osoby reprezentujące Spółkę:

Dariusz Kaczmarek,  Prezes Zarządu

Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń