ESPI RAPORT NR 1/2020 z 21.01.2020 roku


Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w
Białych Błotach informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym z dnia 20.01.2020 r., nr 12/2020, pozycja 2923, obwieszczenia o treści:
„Sędzia - komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
"PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji zarządził zwołanie
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 9 marca 2020r., g. 10.00, s. 128 w
budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4. Wierzyciele głosują sumą
wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele,
którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli
przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel,
który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie
przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza. Spis głosów
złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się
odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli
oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik
postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie
imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale.
Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.”

Osoba reprezentująca Spółkę:
Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń